Cleaning

specials

Специални задачи като обновяване или възстановяване на климатични камери и охладителни кули са част от нашите услуги.

Освен това Hamster Cleaning е специализирана и в работа с азбест във въздуховодите.

Вие сте на правилното място, когато имате нужда от уплътняване на въздуховоди, осигуряващо икономия на много енергия.

И накрая, можем да ви помогнем и с (пре)сертифицирането на вашите противопожарни клапи.

По-долу можете да намерите списък с нашите специализирани услуги за вентилационна хигиена.

Заявете оферта

Отговаряме в рамките на 24 часа

в дните от понеделник до петък

  • Air conditioning cleaning
  • Anti-corrosion treatment
  • Coil cleaning
  • Reconditioning of air handling units
  • Cooling tower cleaning
  • Cleaning after fire
Air conditioning cleaning

Почистване на климатични системи

Hamster Cleaning използва вода в комбинация със специален почистващ продукт за почистване на вашия климатик. Специална преносима помпа, която работи при 9 бара (или повече) и с 2,5 l на минута, позволява да се дозира продуктът върху перките на климатика. Струята е достатъчно мощна, за да изплакне целия блок и елиминира мръсотията, но не е достатъчно мощна, за да повреди ламелите. Сместа от алкалния почистващ продукт елиминира и дори убива мръсотията.


Чрез специални аксесоари и гъвкави дюзи съкращаваме значително времето за почистване, тъй като не е необходимо да демонтираме нито един компонент.

Anti-corrosion treatment

Антикорозионно третиране

Антикорозионното третиране на топлообменниците предотвратява по-нататъшното влошаване на алуминиевите пластини.


ОВК системите обработват външния въздух и го подават в помещенията. Замърсяването, съдържащо се във въздуха, се прикрепя към влажните стени на инсталацията. Охладените части са влажни поради конденза и привличат това замърсяване. Следователно алуминиевите пластини са обект на корозия.


Местоположението на много сгради (в близост до индустриални зони, скоростни пътища, летища, ...) има голямо влияние върху скоростта на този процес.


Hamster Cleaning защитава алуминиевите пластини със специален филм, за предотвратяване на корозия. Резултатът е оптимална работа на инсталация, без наличие на корозия. Покривният филм предотвратява редица дефекти и увеличава продължителността на живота на инсталацията.

Hamster Cleaning обещава перфектна антикорозионна обработка, за която предлагаме гаранционен сертификат, валиден за пет години.

Coil cleaning

Почистване на топлообменници

Почистване на топлообменници означава почистване на кондензатори и изпарители.


Защо е необходимо?


Слабата или никаква периодична поддръжка на ОВК - / хладилни и отоплителни инсталации може да доведе до загуба на ефективност с повече от 50%. Това не означава само, че инсталациите ще бъдат натоварени повече при работа и че животът им ще бъде съкратен, но и че разходите и потреблението на енергия ще се увеличат драстично.


Поради това техническото почистване на тези инсталации е задължително.


Въведение


Почистване на топлообменници означава почистване на ламелите на изпарителите и кондензаторите. Hamster Cleaning обикновено почиства при ниско налягане. Почистването с ниско налягане се грижи за безопасността на потребителя и инсталацията. Следователно шансовете за повреда или деформация на ламелите по време и след почистването са ограничени.Предимства на почистването с ниско налягане


Предимствата на почистването с ниско налягане са големи: По-голяма безопасност за потребителя и инсталацията. Ниското налягане означава повече контрол по време на почистване. Високият воден поток означава силен ефект на изплакване.


Почистване, за да спестите пари? Ние го изчисляваме за вас.

Reconditioning of air handling units

Обновяване на климатични камери

Почистването на климатична камера (AHU) не винаги е достатъчно. Подмяната на цялата инсталация често не е опция поради оперативни и финансови причини. Благодарение на няколко ремонта вашата инсталация може да бъде приведена в добро състояние и да отговаря на настоящите норми.


Обновяването или възстановяването на вашите климатични камери (AHU) може да включва следните услуги: Подмяна на центробежните вентилатори с директно задвижвани енергийноефективни EC вентилатори; Покриване на корпуса; Дезинфекционно покриване на ламелите; Подновяване на изолацията; Подмяна на дренажа за конденз; Подмяна на филтърните рамки; Оборудване с покритие от строителния материал на вентилаторните рамки; Ребалансиране на вентилаторите и двигателите и оборудването им с нови лагери; Подмяна на батериите за охлаждане и/или отопление.

Cooling tower cleaning

Почистване на охладителни кули

Методът за почистване и обновяване на охладителни кули.


Поддръжката на охладителни кули


В днешно време поддръжката на охладителните кули е много важна. Помислете само за неотдавнашните огнища на легионерска болест поради неадекватна поддръжка на промишлени охладителни кули.


Въпреки подобрените техники за пречистване на водата и подобреното качество на водата, замърсяването и корозията остават врагове за вашата инсталация.


Hamster Cleaning е специализирана в почистване и защита от корозия, както и в ремонт на вашите охладителни кули, агрегати за обработка на въздуха, газови скрубери и др.


Обновяването на инсталациите може да включва една от следните услуги:


  • Техническо и химическо почистване на инсталацията
  • Реализация на покритие или покритие от полиестер
  • Доставка и при необходимост подмяна на пакети за пълнене и капкоуловители


Винаги сме на ваше разположение за допълнителна информация, ако проявявате интерес.

Cleaning after fire

Почистване след пожар

По време на пожар димът се извежда през въздуховодите и вентилаторите. Дори когато устройството не работи или електричеството прекъсне, димът ще замърси въздуховодите за подаване и извеждане на въздух, поради естествения въздушен поток в системата. Ето защо след пожар остават много сажди във въздуховодите и вентилатора. Натрупването на сажди прави невъзможно използването на вентилационната система, докато не бъде извършено цялостно почистване. Непочистването на замърсените от огъня въздуховоди може да причини сериозни здравословни проблеми, вследствие произведените канцерогенни вещества.Hamster Cleaning разполага с необходимите опит, техника и знания за почистване на въздуховоди след пожар. Веднага след като се свържете с нас, ще ви посетим, за да измерим щетите и направим план за действие за решаване на проблема.

Veelgestelde vragen

© Copyright - Hamster Cleaning 2022