Надеждна и прозрачна поддръжка

системи за екстракция в кухни

Надеждна и прозрачна услуга за почистване на аспиратори / системи за кухненска екстракция

Hamster Cleaning предлага услуга за почистване на аспиратори в заведения за хранене, хотели и професионални кухни. Пожарната безопасност на системите за екстракция е гарантирана и благодарение на политиката за прозрачна работа - всеки клиент получава надеждна информация за изпълнението.

Подбира се конкретен процес на почистване - според вида на аспиратора, степента на замърсеност и други вътрешни фактори. Може да варира от ръчно почистване, посредством употреба на детергенти, до почистване с пара или напълно автоматично почистване на аспираторите, въздуховодите и вентилаторите, посредством пяна. При поискване се подменят ремъците на вентилаторите. Почистват се всички филтри.

Услугата за почистване може да се заяви еднократно, алтернативно може да се сключи договор за систематична поддръжка.

Поискайте оферта

Отговаряме

в рамките на 24 часа

от понеделник до петък

Често задавани въпроси

Is extractor hood cleaning a requirement of a fire insurance policy?

Some extraction systems, such as extractor hoods and associated extraction systems of professional kitchens, constitute a fire risk when they become dirty. In Belgium, no legislation is in place stipulating the compulsory cleaning of these systems. Fire insurance is, however, compulsory.

The insurer will generally impose a number of measures in order to avoid fire hazards. Often, this means that an extraction system has to be cleaned at set intervals, for example, once a year or more frequently. A cleaning certificate or similar evidence is then typically issued by the cleaning company, to enable the customer to prove that the system has been cleaned.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022