Интелигентна Инспекция

Проверка на въздуховодна мрежа

Smart Inspection = Проверка на въздуховодна мрежа

Замърсените въздуховоди трябва да се почистват, за да се осигури добро ниво на хигиена, да се пести енергия и да се гарантира максимална пожарна безопасност.

Директива за работното място 89/654/ЕИО определя Общи задължения за работодателите да осигуряват инспекция и поддържка на инсталациите при адекватно ниво на хигиена.

Кога въздуховодите се считат за мръсни и кога е необходима поддръжка?

Допустимото ниво на натрупване на прах (g/m²) е определено в стандарт EN 15780, който постановява, че въздуховодите трябва да се проверяват систематично. В случай, че нивото на замърсяване, определено в стандарта, е превишено, следващата стъпка е почистване.

Това се отнася за фирми, здравни заведения, общини и други институции - всички обществени сгради с вентилационни системи. Различни методи могат да установят нивото на замърсяване в системата, като например визуална проверка с помощта на роботизирани камери с възможност за видео или плъзгаща сонда.

Hamster Cleaning разработи т.нар. Smart Inspection - иновативен инструмент, който позволява бърза и точна инспекция на въздуховодите. Установява се и нивото на замърсяване на въздуховодите. Правят се снимки в определени зони на вентилационната система. Те се анализират цифрово и се сравняват с референтни снимки, съхранявани в обширната база данни на Hamster Cleaning. Този метод позволява да се установи нивото на замърсяване, въз основа на което Hamster Cleaning може да издаде препоръка.

Заявете оферта

В дните от понеделник до петък отговаряме на Вашето запитване в рамките на 24 часа .

Често Задавани Въпроси

Кога въздуховодите трябва да се инспектират ?

Европейският стандарт EN 15780 гласи, че въздуховодите трябва да се проверяват ежегодно или на всеки две години. Тази честота зависи от вида на сградата, но Hamster Cleaning настоятелно препоръчва всички въздуховоди да се проверяват всяка година.

Опитът показва, че инспекция на всеки две години може лесно да бъде пренебрегната и по-специално, че прагът на допустимо замърсяване понякога отдавна е преминат. На практика, само след една година въздуховодите вече може да са повторно замърсени. Ето защо годишното наблюдение е силно препоръчително.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022