Order online

for individuals

Вашата вентилационна система почиствана ли е регулярно? Почистването осигурява по-дълъг живот на оборудването, по-добра работа на системата и по-здравословен климат в помещенията. Ще избегнете до 10% енергийни загуби.

Повече:

 1. По-долу можете да направите онлайн поръчка. Не се изисква предплащане. След приключване на работата ще получите фактура, която трябва да бъде уредена по банков път.
 2. Всяка допълнителна работа или допълнителни разходи, свързани със системи, които не попадат в обхвата на нашите общи условия, първо ще бъдат обсъдени на място с клиента. Без неприятни изненади.
 3. Когато работата включва жилищни инсталации, няма да посещаваме обекта предварително. След като направите поръчката си онлайн, ние ще се свържем с вас, за да изпълним работата.

Добре е да се знае: Вие сте собственик или управител на няколко къщи или апартамента? Ако е така, моля свържете се с нас, за да разгледаме заедно по-подробно вашия проект.

Бих искал почистване за (Изберете вид система):

 • Механична вентилация (система C)
 • Балансирана вентилационна система (система D)
 • Отоплителна въздушна система
Механична вентилация (система C)

Еднократно почистване на вентилационна система тип C


 • Без обвързващи условия за клиента;
 • Почистване на решетките;
 • Почистване на вентилатора;
 • Цялостно почистване на въздуховодите;
 • Консултация за правилна употреба;
 • Прилагат се нашите общи условия за частни клиенти.
 • Еднократна оферта:

299,00 €
с включен ДДС
Балансирана вентилационна система (система D)

Еднократно почистване в малък мащаб за системи тип D


 • Без обвързващи условия за клиента;
 • Почистване на решетките;
 • Цялостно почистване на въздуховодите;
 • Съвет относно правилното ползване на балансирана вентилационна система;
 • Прилагат се нашите общи условия за частни клиенти.
 • Еднократна оферта:

420,00 €
с включен ДДС

Еднократно широкомащабно почистване на система тип D


 • Без обвързващи условия за клиента;
 • Почистване на решетките;
 • Цялостно почистване на въздуховодите;
 • Сухо почистване на балансиран вентилационен блок и кондензатор;
 • Доставка на нови филтри (макс. стойност € 30.00)
 • Консултация относно правилната употреба на вентилационната система;
 • Прилагат се нашите Общи условия за Частни клиенти;
 • Еднократна оферта:

495,00 €
с включен ДДС

Договор за обслужване на система тип D


 • Постоянно чист въздух на ниска цена;
 • На всеки шест месеца нови филтри (максимална стойност от € 30,00 за всяка подмяна);
 • „Годишна поддръжка на балансирана вентилационна система: сухо почистване“;
 • Годишна проверка на въздуховодите в съответствие с EN 15780;
 • Съвети относно правилното използване на вентилационна система;
 • „Еднократни разходи, свързани със сключването на абонамент (тест за въвеждане в експлоатация): € 465,00 (без ДДС)“;
 • Прилагат се нашите Общи условия за частни клиенти;
 • Месечна оферта (чрез директен дебит):

13,31 €
с включен ДДС
Отоплителна въздушна система

Еднократно почистване на въздушна отоплителна система


 • Без обвързващи условия за клиента;
 • Почистване на решетките;
 • Цялостно почистване на въздуховодите;
 • Консултация за правилна употреба;
 • Прилагат се нашите общи условия за частни клиенти;
 • Еднократна оферта:

1.300,00 €
с включен ДДС
Битови приложения
Каква система имам?

При вентилационна система тип "C" пресният въздух се подава в помещенията през отвори в прозорци или стени. Отработеният вътрешен въздух се отвежда механично. В сухи помещения като жилища и офиси, свежият въздух се подава през вентилационни отвори. Най-често срещаните вентилационни отвори са саморегулиращи се. Вентилационните отвори, които отваряте или затваряте ръчно, са по-рядко срещани.


Замърсеният или отработен въздух от влажни помещения се отвежда механично през вентилационни отвори. Мокри помещения са кухни, бани, тоалетни и перални.

При вентилационна система тип "D" подаването на свеж външен въздух и изхвърлянето на отработения вътрешен въздух се извършват изцяло механично от два вентилатора. Това означава, че няма да са необходими вентилационни отвори в стените или прозорците.


Свежият външен въздух ще бъде подаван през решетки. Така свежият външен въздух постъпва в сухите помещения, като жилищни помещения, спални и офиси. Вътрешният въздух, използван във влажните зони, също ще се изхвърли през решетките.


Следователно система тип "D" напълно механично изхвърля отработения вътрешен въздух и напълно механично подава пресен външен въздух. Поради тази причина система "D" е известна още като балансирана вентилация.

Въздушната системата за отопление се характеризира с подови вентилационни отвори, през които се подава топъл въздух, с цел отопление на дома. Често въздухът се подава през изолирани тръби в пода.© Copyright - Hamster Cleaning 2022