Инспекция и почистване на въздуховодна мрежа

Относно Hamster Cleaning

Hamster Cleaning предлага професионални услуги по почистване и проверка на въздуховоди. Всеки ден се изпълняват проекти в редица сектори и (офис) среди, като обществени сгради, МСП и мултинационални компании, здравни институции, спортни центрове, университетски болници, лаборатории и хранителна промишленост.


Благодарение на широката гама от машини, с които разполага и концепцията за интелигентно почистване, Hamster Cleaning е в състояние да поеме всички проекти, включително почистване на въздуховоди, почистване на аспиратори и поддръжка на вентилационна система, което се доказва от многобройните ни референции.

Интелигентна инспекция

проверка на въздуховодна мрежа

Индустриално Професионално

вентилационна хигиена

Специфично почистване

специфични

Ресторанти

поддръжка на кухненска вентилация

Битови приложения

за крайни потребители

Под светлините на прожекторите

Hamster Cleaning obtains ISO 9001 certificate!

© Copyright - Hamster Cleaning 2022